strona główna

25.10.2021

27 tys. zł na doposażenie bibliotek szkolnych


Powiat Kluczborski otrzyma 27 tys. złotych na doposażenie bibliotek szkolnych w trzech szkołach. Środki pozyskano z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Dofinansowanie otrzymały biblioteki w: Technikum nr 1 im. gen. Józefa Bema w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Technikum nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Zespole Szkół nr 1 w Kluczborku oraz Szkoła Podstawowej Nr 6 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku.

Rządowe wsparcie stanowi 80% całości kwoty, 20% tj. 6 750 zł zostało natomiast zabezpieczone w budżecie powiatu jako wkład własny.

 


W ramach projektu szkoły będą mogły zakupić książki będące nowościami wydawniczymi i nie będące podręcznikami, nowe elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, sprzęt komputerowy do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, oprogramowanie dla bibliotek, czytniki e-booków a także są zobligowane do zorganizowania działań promujących czytelnictwo.

 

Na realizację w 2021 r. zadania publicznego w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" – dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży powiat kluczborski otrzymał dotację celową od Wojewody Opolskiego w wysokości 27 tys. zł w tym:
- 12 tys. dla Technikum Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku w Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku;
- 12 tys. dla Technikum Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Kluczborku w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku;
- 3 tys. dla Szkoły Podstawowej Nr 6 Specjalnej w Kluczborku w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku.

Przypomnijmy, że z Programu w 2021 roku mogły skorzystać:
1) publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
2) publiczne i niepubliczne:
a) szkoły podstawowe,
b) szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
c) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
3) szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
4) publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.
 


6.10.2021

Duża modernizacja SOSW w Kluczborku


Wielkie zmiany rozpoczną się w przyszłym roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku. Powiat pozyskał 3,82 mln złotych z rządowego programu Polski Ład na kompleksową modernizację tej placówki.

 

 

W ramach inwestycji budynek SOSW zostanie m.in. wyposażony w windę, do potrzeb niepełnosprawnych dzieci zostaną dostosowane sale lekcyjne i korytarze. Remont czeka też salę gimnastyczną, w której zostanie wymieniona podłoga. Ponadto dostosowane zostaną sanitariaty oraz szatnie dla niepełnosprawnych.

- Zmieni się także zagospodarowanie terenu wokół budynku – informuje starosta Mirosław Birecki - Wykonane zostaną bezpieczne dojścia do budynków szkoły, przedszkola i internatu. Powstanie boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w różnym wieku.

Koszt całego przedsięwzięcia to 4,5 mln złotych z czego 15 procent tj. 675 tys. zł stanowi wkład własny powiatu.

- To kolejna duża inwestycja w powiecie, którą realizujemy z pozyskaniem środków zewnętrznych. Budynek SOSW wymagał już gruntownej modernizacji, dlatego cieszę się, że udało nam się zdobyć to dofinansowanie - mówi starosta.

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. W pierwszym naborze wniosków jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki mogły wnioskować o dofinansowanie inwestycji z 35 obszarów. Inwestycja
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wpisuje się w priorytet 3 programu - budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej.

 

 


 

19.10.2021

1,17 mln złotych na remont ul. Drzymały


Powiat Kluczborski zdobył 1,17 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Drzymały. Starosta Kluczborski Mirosław Birecki podpisał w Kędzierzynie z Wojewodą Opolskim Sławomirem Kłosowskim umowę na dofinansowanie tej inwestycji, której całkowity koszt wyniesie 2-2,5 miliona zł.

 

 

Wyremontowana zostanie nawierzchnia drogi, a także zdemontowana trylinka (sześciokątne płyty betonowe), która jest pod warstwą asfaltu. Zrobiony będzie nowy chodnik, a także zjazdy do posesji przy drodze. Remont zostanie wykonany w 2022 roku.
 

 


 

20.09.2021

225 tys. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejść dla pieszych

 

Powiat Kluczborski zdobył ponad 225 tys. złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Starosta Kluczborski Mirosław Birecki i Wicestarosta Lesław Czernik - podpisali w Namysłowie z Wojewodą Opolskim Sławomirem Kłosowskim umowę na dofinansowanie dwóch inwestycji: przebudowę przejścia dla pieszych wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Jagiellońskiej w Kluczborku, zlokalizowanego przy kompleksie boisk sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 - dofinansowanie 80 tys. zł. oraz przebudowę przejścia dla pieszych wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego przy ul. Przemysłowej w Wołczynie - dofinansowanie 145 tys. zł.

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji o inwestycji na ul Jagiellońskiej w Kluczborku:

http://www.powiatkluczborski.pl/aktualnosci/jagiellonska_inwest.htm

 

 


 

 

05.07.2021

Wirtualna strzelnica w ZSO

 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku przy ul. Mickiewicza powstanie wirtualna strzelnica, która będzie służyć uczniom klas mundurowych z powiatu kluczborskiego i powiatów ościennych do kształcenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią. Będą mogli z niej korzystać także inni uczniowie powyżej 15 roku życia zainteresowani strzelectwem sportowym oraz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na rzecz obronności państwa.

 

 

 

Powiat kluczborski zdobył na ten cel z MON 138 787 zł. Koszt całego przedsięwzięcia to 187 550 zł. Planowany termin oddania do użytku - grudzień tego roku. Strzelnica powstanie w ramach konkursu ofert Ministra Obrony Narodowej pn. "Strzelnica w powiecie" na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

 

Należy wyjaśnić, że ze względów lokalowych oraz wytycznych konkursu nie było możliwe utworzenie strzelnicy w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, gdzie od 10 lat funkcjonuje klasa mundurowa, dlatego zdecydowano o jej lokalizacji w ZSO.

 

Strzelnica będzie kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym umożliwiającym prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 4 strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej - karabinków i/lub pistoletów (laserowych symulatorów broni), na różnych wirtualnych odległościach, z postaw strzeleckich: leżąc, klęcząc, stojąc.

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

07.07.2021

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. "Strzelnica w powiecie" na realizacje zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży

 

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Wzór umowy

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

15.07.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania poniżej) dotyczy

zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia w związku z wyborem wykonawcy na zakup wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie” na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

 

 


 

16.09.2020

Pół miliona dla szpitala

 

Powiat kluczborski otrzymał 500 tys. zł z rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów. Środki te zostały przekazane Powiatowemu Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w formie wniesienia wkładu do powiatowej spółki prawa handlowego, jaką jest PCZ.

 Otrzymane rządowe pieniądze samorządy mogą wykorzystać na inwestycje lub inne niezbędne lokalnie działania. Przyznawane są w formie przelewów na wniosek – bez zbędnej biurokracji. Władze powiatu zdecydowały, że najlepszym rozwiązaniem w sytuacji walki z epidemią Covid-19 będzie dofinansowanie szpitala.

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku