strona główna

19.04.2019

Dary dla DPS-u w Gierałcicach

 

Sprzęt szpitalny oraz całe mnóstwo pampersów, środków opatrunkowych i leków trafiło do Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach. Dary przekazał pochodzący ze Smard, a mieszkający na stałe w Niemczech, Hans Pollok, który swoją charytatywną działalnością wspiera powiat od końca lat 90-tych.

 

 


Do DPS-u trafiło m.in. 8 łóżek szpitalnych elektrycznych, 6 materacy, 6 szafek nocnych, 60 krzeseł, 3 stoły, 6 balkoników na kółkach, 8 wózków inwalidzkich. Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach jest placówką powiatu kluczborskiego przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Większość podopiecznych to osoby ze znacznym i głębokim stopniem upośledzenia umysłowego oraz ze złożonymi schorzeniami współistniejącymi. Przekazane dary na pewno zostaną tutaj dobrze wykorzystane.

Przypomnijmy, że Hans Pollok jest honorowym obywatelem powiatu kluczborskiego. Wyróżnienie to otrzymał w 2001 roku m.in. za wspieranie pomocą materialną domów dziecka, szkół i domów pomocy społecznej z naszego powiatu oraz przekazanie kilku karetek pogotowia.
 

Artur Nowak - członek Zarządu Powiatu podziękował Hansowi Pollokowi za dary

i wielkie serce.

 

Od lewej: Urszula Długosz, Hans Pollok i Marta Błahy - kierownik DPS Gierałcice.

 


Hans Pollok urodził się w 1938 roku w Smardach Dolnych koło Kluczborka. Tu spędził swoje dzieciństwo. Krótko po wojnie wraz z rodzicami wyjechał do Niemiec. Jego działalność charytatywna na naszym terenie trwa od 1997 roku, kiedy pomagał w Lubszy. Potrzebne były wówczas buty gumowe. Ówczesny burmistrz Kluczborka Ginter Jędrsczok zwrócił się do pana Polloka o pomoc w zdobyciu butów. Po godzinie oddzwonił z wiadomością, że zorganizował cały mikrobus. W ciągu doby transport trafił do nas. Od tego czasu raz i nie jednokrotnie dwa razy w roku przyjeżdża do Kluczborka z darami. Wśród darów przywożonych przez lata  znalazły się 3 karetki pogotowia oraz samochód dostawczy dla Domu Dziecka w Bogacicy. Trudno zliczyć sprzęt (np.: łóżka o napędzie elektrycznym i hydraulicznym wraz z szafkami szpitalnymi), który trafia do szpitali, ośrodków pomocy społecznej i Domów Pomocy Społecznej. Meble, którymi rozporządza MZOK trafiają do potrzebujących.

 

 

 

Od lewej: Artur Nowak, Marta Błahy, Hans Pollok i Alfred Długosz.


Przy okazji każdej wizyty hojnie obdarowuje np. Dom Dziecka w Bogacicy z filią w Bąkowie. Wychowankowie otrzymują ubrania, leki, produkty żywnościowe, w kwotach liczonych w tysiącach euro. Wykorzystuje całkowicie swój transport. Jest właścicielem szkoły uczącej jazdy na samochodach ciężarowych. Wszystko co robi , robi za własne pieniądze. Jest sercem i umysłem związany z Kluczborkiem i Polską. Czuje się tutaj tak jakby nie tylko się tu urodził, ale cały czas tutaj mieszkał. Gotowy na wszelkie poświęcenia dla dobra tego terenu i polskiego społeczeństwa.

Wrodzoną pokorą stanowczo i uparcie dąży do wyznaczonego celu, tak mówi o swojej pasji:

 

- Charytatywna działalność to bezpłatna praca społeczna. Często wydaje się, że jest to praca ciężka, a ochotnicy muszą posiadać określone cechy. Jednak najważniejsze są chęci i zaangażowanie. Początkowo rzeczywiście działalność dobroczynna może być trudna, ale z czasem ludzie wykształcają potrzebne cechy i umiejętności, a pomoc innym okazuje się być przyjemna i łatwa. Jednak w rzeczywistości to coś znacznie głębszego – to wielka przygoda, podczas której otrzymujemy więcej niż sami dajemy. Każdy z nas może tak pracować, mimo iż początkowo wydaje się to być trudne.

 Hans Pollok to dziś 81 letni mężczyzna, całe życie otwarty na innych, wrażliwy i pomocny – zapewnia mu to szybkie nawiązywanie więzi z ludźmi z którymi się spotyka i życzliwość innych. Przyjacielska atmosfera którą tworzy, ułatwia mu pracowanie w zespole i dzięki temu może wiele więcej osiągnąć. Ma stały kontakt z kluczborskim szpitalem, Domem Pomocy Społecznej oraz Domem Dziecka w Bogacicy.
 

 

Oprac. A. Nowak, BŁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku