strona główna

21.09.2020

468 tys. zł na wynagrodzenia pracowników DPS-ów

 

Powiat kluczborski otrzymał środki w formie grantu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i zostaną przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników dwóch prowadzonych przez powiat Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wysokość grantu to 468 712,50 zł.

 

 

Z założenia dodatkowe środki na wynagrodzenie mają być formą docenienia pracy w placówkach takich jak domy pomocy społecznej i dostrzeżenia trudu jaki personel wkłada w zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podopiecznym DPS-ów zwłaszcza w sytuacji walki z epidemią covid-19.

Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku w walce z epidemią COVID-19 w kwocie 281 662 zł oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach w kwocie 187 050 zł w ramach projektu pn. "Wspieramy DPS" zostało współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku