strona główna

10.11.2014

EDULANDIA – KRAINA WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU W KLUCZBORSKIM OŚRODKU

 

Aby móc wyjechać poza ośrodek potrzebne są pieniądze. Wyjazd do kina, nawet krótki pobyt w górach, to niestety przedsięwzięcia za które trzeba zapłacić. Na szczęście zdobycie funduszy na tego rodzaju przedsięwzięcia w kluczborskim SOSW jest możliwe, wystarczy tylko chcieć. Grupa nauczycieli tej placówki: Beata Bryk, Alina Oczowińska i Sławomir Tetelmajer założyła nieformalną grupę i napisała wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia o nazwie- EDULANDIA - KRAINA WSZECHSTONNEGO ROZWOJU, które jest jednocześnie innowacją pedagogiczną w tej placówce . Udało się! Zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach projektu "Kierunek FIO” - konkursu grantowego realizowanego przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i środków Samorządu Województwa Opolskiego.

 

 


EDULANDIA - to kraina wielozmysłowego poznawania, doświadczania, przeżywania w innych niż klasowo-lekcyjnych warunkach. To przestrzeń, gdzie wychowankowie SOSW „uczą się życia” w różnorodnych sytuacjach społecznych, zgodnie z własnymi potrzebami i bardzo rożnymi możliwościami. Przez sześć jesiennych tygodni trwania projektu uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych warsztatach tematycznych, konkursach, weekendowym wyjeździe w Góry Opawskie i wycieczce do opolskiego kina. W tym czasie realizowali zespołowo różnorodne zadania z wykorzystaniem metody projektu. Wszystkie działania miały na celu wdrożenie wychowanków ośrodka, w tym wychowanków Domów Dziecka do właściwego organizowania wolnego czasu z wykorzystaniem dostępnych dóbr kultury oraz pobliskich atrakcji Gór Opawskich. Przyczyną stworzenia projektu była rozpoznana potrzeba uczenia młodych ludzi odpowiedniego sposobu organizowania sobie czasu wolnego od niewłaściwych zachowań oraz różnorodnych uzależnień. Szybko okazało się, jak bardzo było to wychowankom ośrodka potrzebne. Sami przyznali, że czas spędzony w EDULANDII był niezwykły, twórczy i bardzo dla nich ciekawy. Niektórzy po raz pierwszy wyjechali w góry, by spojrzeć na świat z górskich szczytów. Kontakt z przyrodą, nowe wyzwania, obecność oddanych pedagogów i sympatycznych rówieśników sprawiły, że dla wielu były to bardzo wyjątkowe chwile.

 

28 października w murach kluczborskiego SOSW w obecności rodziców uczestników EDULANDII nastąpiło uroczyste podsumowanie projektu. Uroczystość uświetniła swoją obecnością Pani Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kluczborku Rozalia Słoniowska. Na spotkaniu nie zabrakło także przedstawicielki Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” - Pani Edyty Piekielnej. Goście wraz z wychowankami ośrodka przenieśli się podczas spotkania magicznym wehikułem miejsca i czasu do krainy EDULANDII, by raz jeszcze przeżyć niezwykłe edukacyjne przygody i trochę powspominać.


 

 

 


 

tekst: Alina Oczowińska
zdjęcia: Beata Bryk

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku