strona główna

05.03.2019

Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

 

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu ogłasza rozpoczęcie kolejnej edycji Konkursu: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

 

Do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne,
który przebiegać będzie pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.


Przy ocenie gospodarstw brane pod uwagę będą :
• organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
• ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy ,
• stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
• stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
• warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
• wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
• sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
• estetyka gospodarstw,
• zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach : powiatowym, wojewódzkim i centralnym. Po każdym z etapów odbędzie się uroczyste podsumowanie, podczas którego laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody. W ubiegłym roku grono fundatorów nagród liczyło ponad dwadzieścia firm i instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, które zakupiły
nagrody w postaci sprzętu rolniczego, ogrodniczego m.in. kosiarki, wykaszarki, odkurzacze przemysłowe, pilarki, środki ochrony indywidualnej, itp.


Zwycięzca etapu centralnego otrzyma nagrodę główną Prezesa Kasy: w ubiegłym roku był to ciągnik rolniczy.


Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy do imiennego zgłoszenia w terminie do 29 marca 2019 r. pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej).
Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.krus.gov.pl/prewencja  oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.


Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!
Lech Waloszczyk – Dyrektor OR KRUS w Opolu 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku