strona główna

04.04.2019

Erasmus w 3D

 

ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku realizuje w roku szkolnym 2018/2019 wraz ze szkołą partnerską Berufsbildende Schule Bad Dürkheim projekt Erasmusa+ pt. „Horizonte erweitern durch 3D-Druck in einem gemeinsamen Europa der Regionen”. Projekt trwa przez 12 miesięcy od 1.09.2018 do 31.08.2019 i ma na celu umożliwienie uczniom poznawanie ludzi z innych kultur, pogłębienie własnych umiejętności językowych poprzez wspólnej pracy nad projektem.

 

 

Ta współpraca uczniowska przyczynia się do międzynarodowego porozumienia i jednocześnie stanowi cenny dodatek do nauczania w szkole. Ponadto ten projekt promuje gotowość nauczania w kontekście europejskim i międzynarodowym.
W zglobalizowanym świecie uczniowie mogą nabyć elastyczności, mobilności jak i umiejętności komunikacyjne, międzykulturowe i społeczne. To partnerstwo szkolne wzmacnia europejski wymiar naszych działań, rozszerza naszą zdolność do współpracy trans granicznej i umożliwia nam pokonać nowe wyzwania. Za pomocą działań mobilnych wzmacniamy również tolerancje pośród uczniów.


Obie szkoły chcą budować i wzmacniać partnerstwo, nasze możliwości w ramach organizacji prac transnarodowych, rozwijać się i wymieniać się pomysłami, metodami i praktykami zawodowymi. Wspólna praca projektowa w dziedzinie druku 3D będzie polegać na Peer-Learning i na wymianie doświadczeń na poziomie europejskim. W szczególności nauczyciele i uczniowie nabywają i rozwijają kluczowe kompetencje.

 

 

Dla uczniów oznacza to ich szanse na zatrudnienie na rynku pracy; ich osobisty, społeczny i zawodowy rozwój i udział w życiu obywatelskim i społecznym. Uczniowie doświadczą znaczenie uczenia się przez całe życie poznając technologię druku 3D (szybkość innowacji w życiu zawodowym) oraz jakość i skuteczność mobilności.


Aby osiągnąć te cele uczniowie w grupach będą nabywać umiejętności w zakresie ICT i korzystać z technologii cyfrowych. Obecnie nasz projekt znajduje się na eTwinning i rejestracja uczniów na portalu eTwinning w pierwszym semestrze roku szkolnego została zakończona. Uczniowie się zapoznali i pierwsze propozycje zadań do realizacji poprzez druku 3D zostały formowane. W II semestrze została zakupiona drukarka 3D i rozpoczęła się praca nad realizacją zadań.

 

 


Wyniki tej owocnej pracy zostaną przedstawione pod koniec maja, gdy uczniowie i nauczyciele ze szkoły partnerskiej Berufsbildende Schule Bad Dürkheim nasz odwiedzą. Nasze uczniowie natomiast pojadą na początku czerwca do Niemiec, żeby się zapoznać realizacją zadań niemieckich uczniów.

Erasmus+ to program umożliwiający uczestnictwo w wymianach międzynarodowych, finansowanych przez Unię Europejską. Do 2014 roku, program Erasmus+ istniał pod różnymi nazwami, lecz założenia obecnego projektu zaplanowano do końca 2020 roku. Program promuje współpracę oraz mobilność we wszystkich obszarach edukacji, przygotowania zawodowego, a ponadto wspiera inicjatywy związane ze sportem. Korzyści płynące z udziału w programie można wyliczać bardzo długo. Począwszy od możliwości kształcenia się w środowisku międzynarodowym, poprzez doświadczenia innych kultur czy stylu życia, a skończywszy na rozwoju osobistym.


Erasmus+ to wspaniała przygoda, pozwalająca m.in. zdobyć wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach, poszerzyć horyzonty oraz otworzyć umysł, posiąść bądź poprawić umiejętności językowe, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy oraz przede wszystkim, przeżyć niesamowitą przygodę życia.

Autor: Grażyna Gierczyk - koordynator projektu
ZSP nr 2 w Kluczborku

 

Oprac. BŁ


 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku