strona główna

25.09.2019

Medale dla pracowników SANEPIDU

 

Podczas uroczystości w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim z okazji 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kluczborku otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe za długoletnią służbę oraz zasługi dla higieny. Państwowe służby sanitarne od 100 lat dają poczucie bezpieczeństwa, kontrolują, edukują i dbają o zdrowie publiczne.

 

Medale Prezydenta RP Andrzeja Dudy za długoletnią służbę odebrali pracownicy PSSE w Kluczborku: Teresa Maras, Janina Ziemiańska, Grażyna Brzezińska.

 

 

 

Złotą odznaką za Zasługi dla Higieny przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Higieniczne uhonorowana została Małgorzata Zabierowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku, Dyrektor PSSE w Kluczborku.

 

 


Uczestniczący w uroczystości Adam Radom - Sekretarz Powiatu Kluczborskiego w imieniu Starosty Kluczborskiego - nagrodzonym z PSSE w Kluczborku wręczył listy gratulacyjne i podziękował za wieloletnią pracę  i wkład w ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu kluczborskiego.

 

 

19 lipca 1919 roku Sejm niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Zasadniczą ustawę sanitarną. Dokument ten był najważniejszą podstawą prawną dla organizowania się całej służby zdrowia w Polsce, przede wszystkim dla przeprowadzenia solidnych zmian w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi nauki oraz poparciu społeczeństwa, które oczekiwało pomocy w walce z chorobami zakaźnymi. Zasadnicza ustawa sanitarna w ogólnym zarysie określiła zadania, prawa i obowiązki rządu i samorządu. Zobowiązała samorządy terytorialne do organizowania szpitali, przychodni, ambulatoriów, a także przygotowania personelu medycznego. Ustawa zapewniła bezpośredni nadzór sanitarny państwa nad zdrowiem publicznym. Dla tego rodzaju organu państwowego pierwszy raz użyto pojęcia „Inspekcja Sanitarna”, której działalność obejmowała wszystkie jednostki terytorialne kraju.

 

 

 

Zobacz także:

http://radio.opole.pl/100,293702,kontroluja-i-edukuja-dbajac-o-zdrowie-publiczne-
 

 

Oprac. BŁ

Foto: Radio Opole (Katarzyna Doros), WSSE Opole

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku