strona główna

11.09.2019

Nagrody i stypendia dla najlepszych uczniów

 

Poznajcie laureatów tegorocznych nagród, wyróżnień i stypendiów Starosty Kluczborskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjal-nych prowadzonych przez powiat kluczborski. Nagrody wręczyli Mirosław Birecki, starosta kluczborski oraz wicestarosta Rafał Neugebauer. Nagrody Starosty Kluczborskiego przyznawane są w kategoriach: nauka, sport, osiągnięcia artystyczne dla uczestników zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku, promocja powiatu oraz szczególne osiągnięcia ucznia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.

 

 

Nagrodę Starosty Kluczborskiego w kategorii indywidualne osiągnięcia w nauce otrzymali:

 • Oleksandra Rychkova, uczennica Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku. Uzyskała średnią ocen 5,0 i wzorowe zachowanie. Oleksandra uczy się
  w zawodzie cukiernik, bierze udział w konkursach przedmiotowych. Za dokładność i kreatywność została wyróżniona przez Polską Akademię Sztuki Kulinarnej w Wojewódzkim Konkursie Cukierniczym „Patriotyczny wypiek”.

 • Samanta Woźnik, absolwentka Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku. Jej średnia ocen to 5,14 i wzorowe zachowanie. Jej spektakularnym osiągnięciem jest zajęcie
  II miejsca w Mistrzostwach Młodych Kelnerów w 2019 r.

 • Andrii Antoniuk, uczeń Technikum nr 1 im. gen. Józefa Bema w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku. Uzyskał wysoką średnią ocen 5,10 i wzorowe zachowanie. Andrii zajął I miejsce w województwie w konkursie Mogalo Maks Matematyczny.

 • Pavel Kirylau, także uczeń Technikum nr 1. Uzyskał bardzo wysoką średnią ocen 5,54 i wzorowe zachowanie. Przyszły technik logistyk jest uzdolniony matematycznie - został laureatem (4 miejsce w kraju i 1 w województwie) w konkursie Mogalo Maks Matematyczny.

 • Katarzyna Wodara, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Bema
  w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku. Jako pierwszoklasistka uzyskała bardzo dobre wyniki w nauce
  i wzorowe zachowanie. Startowała w ogólnopolskim konkursie English Ace zajmując 2 miejsce w województwie opolskim.

 • Ewa Kozińska, absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Bemaw Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku. Jej średnia ocen to 5,25 i wzorowe zachowanie. Ewa uzyskała tytuł laureata zajmując drugie miejsce w kraju w ogólnopolskim konkursie z języka polskiego Mogalo Rozumiem III. Na co dzień jest druhną OSP Szymonków.

 • Dawid Maruska, uczeń Technikum Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – CKU w Kluczborku. Jego średnia ocen to 5,19 i wzorowe zachowanie. Dawid zajął V miejsce w województwie w konkursie Verstehen oraz uzyskał tytuł laureata zajmując I miejsce w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. W środowisku lokalnym udziela się jako strażak ochotnik.

 • Szymon Chałupczyński, uczeń Technikum Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2-CKU w Kluczborku. Ma wzorowe zachowanie i średnią ocen 5,26. Szymon zajął I miejsce w konkursie „Praktykant Roku TAURON Dystrybucja w roku szkolnym 2018/2019”, jest też finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Mat@ndo 2018.

 • Jakub Gacek, absolwent wyżej wspomnianego Technikum Nr 2. Jego średnia na koniec IV klasy to 5,31 oraz wzorowe zachowanie. Kuba jest finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Mat@ndo 2018.

 • Mateusz Dernbach, także uczeń Technikum Nr 2, ma wzorowe zachowanie i średnią ocen 4,93. Zajął I miejsce
  w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Elektrycznej. Udziela się w szkolnym wolontariacie i jest strażakiem ochotnikiem
  w OSP Kujakowice Dolne.

 • Dawid Młynarczyk, absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2-CKU
  w Kluczborku. Uzyskał średnią ocen 4,84 oraz wzorową ocenę z zachowania. Jest uczniem uzdolnionym matematycznie, odnosi także sukcesy na polu zawodowym jako piekarz. Dawid jest laureatem 26. Wojewódzkiego Turnieju Matematycznego dla uczniów Branżowych szkół I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Ponadto Dawid udziela się w Szkolnym Kole Wolontariatu.

 • Oliwia Lechkun, uczennica Technikum Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – CKU w Kluczborku. Uzyskała wysoką średnią ocen – 5,37 oraz wzorowe zachowanie. W konkursie „Praktykant Roku TAURON Dystrybucja w roku szkolnym 2018/2019” zajęła I miejsce.

 • Kamil Żurak, absolwent Technikum Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – CKU w Kluczborku. Kamil uzyskał wysoką średnią ocen – 5,33 oraz wzorowe zachowanie. Jego osiągnięciem jest uzyskanie tytułu finalisty Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Mat@ndo 2018.

 • Gabriela Klemp, uczennica Technikum Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – CKU w Kluczborku. Uzyskała bardzo dobre wyniki w nauce i ma wzorowe zachowanie. Domeną Gabrysi jest m.in. język niemiecki, co udowodniła dwukrotnie uzyskując tytuł laureata na szczeblu ogólnopolskim: w konkursie Verstehen oraz
  w Ogólnopolskim Konkursie z języka niemieckiego Weltsprachen Abitur.

 • Kacper Tobiś, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza
  w Kluczborku. Uzyskał bardzo dobre wyniki w nauce. Jest uzdolniony humanistycznie, czego efektem jest trzykrotne uzyskanie tytułu finalisty: Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP.

 • Tymon Zachariasiewicz, absolwent Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku. Jego średnia ocen to 5,56 i wzorowe zachowanie Tymon uzyskał tytuł finalisty
  w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym oraz tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Był także zaangażowany w realizację projektów szkolnych w ramach ERASMUS+.

 • Jakub Woźny, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza
  w Kluczborku. Uzyskał bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie a jego spektakularne osiągnięcia związane są z matematyką: Jakub trzykrotne uzyskał tytułu finalisty: na etapie centralnym Olimpiady Matematycznej,
  w Zawodach Okręgowych Olimpiady Statystycznej w okręgu opolskim oraz w Jagiellońskim Turnieju Matematycznym.

 • Filip Derda, także absolwent I LO, osiągnął średnią ocen 5,44 i ma wzorowe zachowanie. Filip zajął II miejsce i uzyskał tytuł laureata na szczeblu centralnym Olimpiady Historycznej. Na co dzień udziela się społecznie jako harcerz ZHR.

  Ponadto Jakub Gacek, Kamil Żurak i Szymon Chałupczyński – uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2-CKU w Kluczborku, otrzymali nagrodę Starosty Kluczborskiego w kategorii drużynowe osiągnięcia w nauce za zdobycie tytułu finalisty w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Mat@ndo.

 

Nagrodę Starosty Kluczborskiego w kategorii indywidualne osiągnięcia sportowe otrzymali:

 • Daria Kołodziej, uczennica Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie
  w Kluczborku. Daria trenuje lekkoatletykę. W Wojewódzkich Igrzyskach Szkół „LICEALIADA” wywalczyła I miejsca
  w rzucie dyskiem oraz w konkurencji pchnięcia kulą.

 • Dawid Sowa, absolwent Gimnazjum w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku. Dawid uplasował się na I miejscu w skoku w dal w Wojewódzkiej Spartakiadzie LA.

 

W kategorii drużynowe osiągnięcia sportowe nagrodę Starosty Kluczborskiego otrzymali:

 • Drużyna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Kluczborku w składzie:
  Roksana Brzozowska, Roksana Grabowska, Aleksandra Lechowicz, Samanta Brandys, Kamil Wolny, Kamil Dziewulski. Reprezentacja Ośrodka zdobyła I miejsce w Wojewódzkim Turnieju „Dwa ognie”.

 • Drużyna Zespołu Szkół Licealno- Technicznych w Kluczborku w składzie: Albin Sobczyk i Tobiasz Sobczyk
  Chłopcy, na co dzień uczniowie technikum, to pasjonaci tenisa stołowego, od lat wygrywają zawody sportowe.
  W poprzednim roku szkolnym zajęli drużynowo I miejsce w tenisie stołowym w Wojewódzkich Igrzyskach Szkół LICEALIADA.

 • Drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2-CKU w Kluczborku w składzie:
  Marcin Konarski, Krzysztof Jeziorny, Bartłomiej Malawski, Tobiasz Moś, Jakub Adaszyński, Marcel Kurek, Adrian Wojnarowski, Bartłomiej Prządka, Dominik Mikołajewski, Mateusz Rura. Drużyna chłopców zajęła
  II miejsce w II Mistrzostwach Polski Kolejowych Szkół Średnich w Futsalu.

 • Drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku w składzie:
  Wanessa Czech, Agnieszka Dworzyńska, Maja Gorzeja, Joanna Kopciuch, Wiktoria Król, Julia Moś, Oliwia Nawrot, Wiktoria Piwowarczyk, Małgorzata Rokita, Maja Gulka, Patrycja Olszok. Absolwentki Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kluczborku zdobyły II miejsce w piłce siatkowej dziewcząt w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrodę Starosty Kluczborskiego w kategorii szczególne indywidualne lub drużynowe osiągnięcia artystyczne uczestnika zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku otrzymali:

 • Julia Derkowska, uczestniczka zajęć plastycznych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego
  w Kluczborku. Julia realizuje się głównie w technikach graficznych i z pogranicza grafiki a także w rysunku. Jej prace są oryginalne i niepowtarzalne, co doceniają jurorzy konkursów plastycznych, w których Julia bierze udział. Nagrodę Starosty otrzymuje za zdobycie I nagrody w konkursie na plakat „60 lat Muzeum w Kluczborku”, nagrody
  w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Witaj gwiazdko złota” i Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Spójrz okiem artysty - Edgar Degas” oraz za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Rysunku Węglem pt. „Kosmos”,

 • Igor Paluszczak, uczestnik zajęć muzycznych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego
  w Kluczborku. Pasją Igora jest gra na keyboardzie. Można go posłuchać na imprezach kulturalnych, festynach, akcjach charytatywnych organizowanych na terenie powiatu kluczborskiego. Igor w poprzednim roku szkolnym zajął m.in.
  I miejsce w: Ogólnopolskim Konkursie Gry na Elektronicznych Instrumentach Klawiszowych, Wojewódzkim Przeglądzie Młodych Keyboardzistów i w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki i Tańca „Majowa Nutka 2019”. Otrzymał także Grand Prix i tytuł Super Mistrza Klawiatury w Dolnośląskim Konkursie Keyboardowym „Mistrz Klawiatury`2019” oraz Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Keyboardowym „Mistrz Klawiatury”.

 

Nagrodę Starosty Kluczborskiego w kategorii promocja powiatu kluczborskiego otrzymali:

 • Martyna Jańska, absolwentka Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku Martyna promuje szkołę i powiat w karate. Zajęła: IV miejsce w kumite w Mistrzostwach Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Tradycyjnym Karate-do ORLEN 2018, I miejsce
  w kata w Opolskiej Lidze Karate Tradycyjnego, II miejsce i zdobyła Puchar Mistrza 2018 w Międzynarodowym Otwartym Turnieju w Karate Tradycyjnym oraz II miejsce w kumite i kata w Otwartych Mistrzostwach Województwa Opolskiego
  w Karate Tradycyjnym.

 • Filip Stasiak, absolwent Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza
  w Kluczborku Pasją Filipa jest lotnictwo. Swoją wiedzą na ten temat dzieli się chętnie ze swoimi kolegami ze szkoły, organizując prezentacje i prelekcje nt. lotnictwa. Edytuje i aktualizuje angielskie strony Wikipedii w zakresie lotnictwa, zajmuje się także tworzeniem nowych lotnisk do symulatora lotu, malowaniem samolotów, scenerii. Filip został laureatem konkursu myOxperience i otrzymał bilet na 5 dniowe warsztaty na Uniwersytecie w Oxfordzie oraz
  4 miesięczny dostęp do mentoringu, jest też stypendystą fundacji TDJ, dzięki której spędził tydzień wakacji
  w Ampleforth College w Wielkiej Brytanii.

 • Karolina Gajewska jest uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku. Posiada spektakularne osiągnięcia w dziedzinie karate – m.in. zajęła: III miejsce w kata
  w Międzynarodowym Pucharze Województwa Śląskiego w Karate Tradycyjnym, I miejsce w kata w Otwartych Mistrzostwach Województwa Opolskiego w Karate Tradycyjnym, II miejsce w kata i III miejsce w fukugo
  w Mistrzostwach Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów I Juniorów Młodszych w Tradycyjnym Karate-do ORLEN 2018.

 • Agnieszka Nazarkiewicz, także uczennica I LO. Jest zapalonym kibicem sportowym – zajęła II miejsce w Polsce
  w Mistrzostwach Polski Kibiców Sportowych. Agnieszka promuje szkołę, powiat kluczborski i województwo opolskie udzielając się także w grupie teatralnej Teatr Komedia w Wołczynie. Ponadto jest członkiem grupy Invictus, która zajęła 16 miejsce w Polsce w tegorocznej edycji Akademii Paragrafu – projektu edukacji prawnej zainicjowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrodę Starosty Kluczborskiego w kategorii szczególne osiągnięcia ucznia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku otrzymali:

 • Michał Noworolnik - uczeń Szkoły Podstawowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej
  w Kluczborku. Michał bardzo dobrze się uczy – w poprzednim roku szkolnym osiągnął średnią ocen 4,58, angażuje się w życie klasy pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącego i w życie szkoły. Reprezentuje szkołę podczas zawodów sportowych a jego największym sukcesem w minionym roku szkolnym było zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Matematycznej.

 • Martina Wodara uczennica Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku. Martina angażuje się w życie placówki i społeczności lokalnej oraz działalność charytatywną. Bierze udział w konkursach plastycznych: m.in. w Wojewódzkim Konkursie Kartek Świątecznych Wielkanocnych oraz Wojewódzkim Konkursie Kartek Świątecznych Bożonarodzeniowych. Martina zdobyła także wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Las wokół nas” oraz w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Twórczość Jana Brzechwy”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stypendia Starosty Kluczborskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali:

 • Daryna Skoromets, uczennica Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku. Uzyskała wysoką średnią ocen – 5,33 i wzorowe zachowanie, Daryna uplasowała się na I miejscu
  w Wojewódzkich Igrzyskach Szkół w indywidualnych biegach przełajowych. Jest też zaangażowana w życie społeczności uczniowskiej jako przewodnicząca klasy i bierze udział w akcjach charytatywnych m.in. w „Szlachetnej paczce”.

 • Dawid Maruska, uczeń Technikum Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – CKU w Kluczborku. Dawid uzyskał wysoką średnią ocen – 5,19 oraz wzorowe zachowanie. Zajął I miejsce uzyskując tytuł laureata w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Jest także strażakiem
  w Ochotniczej Straży Pożarnej.

 • Gabriela Klemp - uczennica Technikum Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – CKU w Kluczborku. Jej średnia ocen to 4,83 oraz wzorowe zachowanie, Gabriela uzyskała tytuł laureata (3 miejsce
  w kraju) ogólnopolskiego konkursu z języka niemieckiego Verstehen oraz 2 miejsce w kraju w konkursie j. niemieckiego Weltsprachen Abitur. Angażuje się w życie szkoły i środowiska lokalnego biorąc udział w konkursie plastycznym, akcji STOP NARKOTYKOM i udziela się przy realizacji projektów unijnych.

 • Mateusz Dernbach - uczeń Technikum Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – CKU w Kluczborku. Jego średnia ocen to 4,93 oraz wzorowe zachowanie. Zajął I miejsce Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Elektrycznej. Na co dzień jest strażakiem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kujakowicach Dolnych i udziela się jako wolontariusz.

 • Dawid Młynarczyk, absolwent Zasadniczej szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2- CKU. Uzyskał średnią ocen 4,84 oraz wzorową ocenę z zachowania. Dawid jest uczniem uzdolnionym matematycznie i kolejny raz został laureatem Wojewódzkiego Turnieju Matematycznego dla uczniów Branżowych Szkół I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Udziela się w Szkolnym Kole Wolontariatu, jest wrażliwy na potrzeby innych, dąży do osiągnięcia wyznaczonego celu.

 • Kinga Gryc, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Bema w Zespole Szkół Licealno-Technicznych
  w Kluczborku. Jej średnia ocen to 4,88 i wzorowe zachowanie. Kinga zajęła III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Żywności i Żywieniu. Zajmowała się organizacją wyborów szkolnych do Parlamentu Europejskiego i bierze udział w akcjach charytatywnych.

 • Igor Cieśla – uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej
  w Kluczborku. Zachowanie wzorowe i średnia ocen 5,0 wyróżniają go spośród rówieśników, co dało mu tytuł najlepszego ucznia w szkole. Igor jest laureatem – zajął 1. miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Języka Angielskiego. Aktywnie działa w samorządzie uczniowskim, chętnie pomaga kolegom i koleżankom, jest wzorem do naśladowania, angażuje się także w różne przedsięwzięcia artystyczne ośrodka.

 • Jakub Woźny, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza
  w Kluczborku. Uzyskał średnią ocen – 4,8 oraz wzorowe zachowanie. Kuba jest uzdolniony matematycznie i w minionym roku szkolnym 3 razy uzyskał tytuł finalisty: Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Statystycznej i w Jagiellońskim Turnieju Matematycznym. Na co dzień angażuje się w pomoc osobom niepełnosprawnym.

 • Filip Derda – także absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w ZSO. Uzyskał wysoką średnią – 5,44 i wzorowe zachowanie. Jego pasją jest historia, co pozwala mu sięgać po najwyższe miejsce – 2 w Polsce i tytuł laureata
  w Olimpiadzie Historycznej. Filip jest harcerzem ZHR i bierze udział w akcjach charytatywnych.

 • Kacper Tobiś jest, podobnie jak koledzy, absolwentem I LO. Kaper ma wzorowe zachowanie i średnią ocen 4,8. Posiada wszechstronne uzdolnienia. angażuje się społecznie, organizował szkolną edycję Maratonu Pisania Listów Amnesty International. Uzyskał tytuł finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej i Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP.

 • Tymon Zachariasiewicz – absolwent Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku. Jego średnia ocen to 5,56, zachowanie wzorowe. W Wojewódzkim Konkursie Biologicznym zdobył tytuł laureata a w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym – tytuł finalisty. Tymon angażuje się w pracę na rzecz szkoły biorąc czynnie udział w realizacji projektów szkolnych w ramach ERASMUS+.

 

Ponadto Starosta Kluczborski i Wicestarosta przekazali wyrazy uznania i uhonorowali Medalem Powiatu Kluczborskiego Grzegorza Lacmańskiego - absolwenta Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku, który udzielił pierwszej pomocy i ratował życie ofiar wypadku drogowego w Kozłowicach 21 czerwca 2019 r.

 

 

Gospodarzem tegorocznej uroczystości  wręczenia nagród, wyróżnień i stypendiów Starosty Kluczborskiego był Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku, a oprawę muzyczną zapewnił Igor Paluszczak – uczestnik zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 

Oprac. A. Matuszewska

Foto: BŁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku