strona główna

Projekt „Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia” współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013

 

 

26.02.2014

Do pracowni trafi 600 sztuk sprzętu

 

Tyle łącznie maszyn, urządzeń, narzędzi do nauki zawodu, o wartości ponad 1 mln zł – to efekt realizowanego przez powiat kluczborski projektu pn. "Unowocześnienie bazy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia".

Powiat otrzyma dofinansowanie na pokrycie 85 procent kosztów zakupu
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

- Głównym celem projektu jest przede wszystkim poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego i ustawicznego w naszym w powiecie, a zarazem dostosowanie go do wymogów lokalnego i nie tylko lokalnego rynku pracy – mówi Anna Malejki z Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji
w Starostwie Powiatowym. - Zrealizujemy go właśnie poprzez zakup sprzętu do nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu, które w tej chwili są modernizowane i przygotowywane na przyjęcie urządzeń.

Są to maszyny, urządzenia, narzędzia spełniające wszelkie wymogi i takie, które uczniowie z pewnością spotkają u swoich przyszłych pracodawców czy na praktykach. Oprócz urządzeń i maszyn do praktycznej nauki zawodu oraz kształcenia ustawicznego szkoła otrzyma także
oprogramowania, normy, licencje itp.

- Dzięki realizacji projektu stworzymy nowoczesne Centrum Kształcenia Ustawicznego. Nowy sprzęt oraz wyposażenie otrzymają: pracownia multimedialna, budownictwa, elektryczno-samochodowo-mechatroniczna oraz spawalnia elektryczna i gazowa. Pracownie te są w ramach środków własnych i potencjalnego finansowania zewnętrznego przygotowywane na potrzeby instalacji sprzętu i wyposażenia objętego projektem – wyjaśnia Anna Malejki.

Dla przykładu są to: dla pracowni budownictwa - m.in. stoły do badania rozpływu masy betonowej, automatyczna komora do badania mrozoodporności, wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji, a także wózek widłowy, dla spawalni – m.in. przecinarki plazmowe, półautomaty spawalnicze i wiele innych urządzeń. Pracownia elektryczno - samochodowo - mechatroniczna wzbogaci się m.in. w wielofunkcyjne mierniki parametrów instalacji, a wcześniej urządzona multimedialna
o kasy fiskalne, wagi elektryczne, metkownice czy oprogramowanie do prowadzenie rachunkowości, magazynów, kadr i płac. To tylko część z długiej listy.
 

Oprac. M.Kluf

 

 

Na zdjęciu: Uczniowie w jednej z pracowni praktycznej nauki zawodu przed remontem i zakupem sprzętu.

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku