strona główna

09.08.2022

Opolskie dotacje z PO WERem

 

OFERTA DLA CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ

 

Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz fachowa pomoc szkoleniowo-doradcza, to główne cele projektu dla młodych, ambitnych osób z Opolszczyzny.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 9 sierpnia 2022r. rozpocznie się nabór dokumentów rekrutacyjnych w projekcie „Opolskie dotacje z PO WERem”, który potrwa do 30 sierpnia 2022r. organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
 

Cel: wsparcie osób młodych, w wieku 18-29 lat w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.
Wsparcie finansowe: w ramach projektu można otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 23 050 zł, a także wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności
w maksymalnej wysokości 2100 zł brutto (wypłacane w kwotach netto) na miesiąc.


Projekt adresowany jest do:
• mieszkańców województwa opolskiego w wieku 18-29 lat,
• osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
• osób odchodzących z rolnictwa,
• osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby
z kategorii NEET,
• osób o niskich kwalifikacjach,
• osób, które przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.


Gwarantowane wsparcie doradczo-szkoleniowe:
• realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
• zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
• wsparcie w pisaniu biznesplanu,
• realizowane w formie zdalnej.


Formularze rekrutacyjne z załącznikami można składać:
• osobiście bądź przez pośrednika w biurze projektu;
• za pośrednictwem poczty lub kuriera;
• w drodze elektronicznej w formie skanów dokumentów.


Kontakt:
Biuro projektu znajduje się przy ul. Rejtana 5, 45-331 Opole. Parter budynku, wejście od podwórka. Czynne w godzinach 08:00 – 14:00
tel.: 77 44 17 090
e-mail: dotacjepower@wup.opole.pl 
więcej informacji: www.dotacjepower.wup.opole.pl
 

 

 

 

 

 


 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku