INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt pn: „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.3 „Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii”.

strona główna

11.07.2013

Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi polegającej na sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru na inwestycji pn: „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” zgodnie z posiadana dokumentacją projektową.

 

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Formularz ofertowy 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku