strona główna

 

16.10.2014

Powiat Kluczborski zakończył realizację projekt pn: "Zawodowy Start w Przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 

W ramach projektu przeprowadzone zostały w okresie od października 2012r. do czerwca 2014 r. zajęcia pozalekcyjne dla 40 uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie kluczborskim w tym dla 3 uczennic.

 


Zdj.1 wizyta w Centrum Techniczno-wystawowym Abplanalp Consulting Sp. z o.o.


Celem projektu było między innymi:
1. umożliwienie zdobycia atrakcyjnych na rynku pracy kwalifikacji w zakresie projektowania i konstruowania CAD/CAM wraz
z uzyskaniem certyfikatu ECDL Auto Cad. W ramach projektu uczestnicy podeszli do egzaminu ECDL CAD, który odbył się
w certyfikowanym laboratorium w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku przez zewnętrznych egzaminatorów;
2. umożliwienie zdobycia atrakcyjnych na rynku pracy kwalifikacji w zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (w załączeniu zdjęcia oraz filmy z wykonywanych przez uczestników gotowych projektów, z rozszerzeniem avi – frezowanie rozety (obróbka płaska) natomiast z rozszerzeniem mov – frezowanie "siodła" (obróbka przestrzenna)).
3. podniesienie znajomości języków obcych w zakresie stosowania terminologii technicznej w oparciu o normy europejskiej,
a także
4. zapewnienie uczniom/ uczennicom rozwoju umiejętności społecznych, emocjonalnych i życiowych oraz wybór przyszłej drogi edukacyjnej bądź zawodowej poprzez zajęcia oparte na efektywnym programie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Dzięki zajęciom praktycznym, które obejmowały 15 godzin praktyki dla każdej z grup w Firmie LIBEDOR w Kluczborku, gdzie uczestnicy między innymi poznali podstawy tworzenia geometrii w programach CAD/CAM, podstawy planowania operacji frezarskich i tokarskich w programach CAD/CAM a także wykonywali części na frezarce firmy HAAS (frezarka TM-1 z 4 – osią, ploter MULTICAM, ploter ROLLAND MDX-40 z 4 - osią) w tym wykonywali zaprojektowane części w systemach CAD/CAM
a także dzięki wyjazdowi edukacyjnemu do Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, który był połączony
z zajęciami w doskonale wyposażonej pracowni CNC oraz wizytą studyjną w Centrum Techniczno-wystawowym Abplanalp Consulting Sp. z o.o. (zdj. poniżej) gdzie na stałe są eksponowane obrabiarki światowych producentów - uczestnicy projektu poznali rozwiązania stosowane w przemyśle przez co podsumowali oraz ugruntowali swoją wiedzę w zakresie przemysłowego wykorzystania technik CAD/CAM i CNC. Podczas wizyty na zajęcia prowadzonych były przez wykwalifikowanych wykładowców z Centrum Kształcenia Praktycznego posiadających wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży, uczestnicy poznali
w ogólnym zarysie proces programowania maszyn CNC ze sterowaniem FANUC oraz HEIDENHAIN z użyciem specjalistycznego oprogramowania typu Autodesk Inventor oraz SolidWorks. Mieli też okazję obserwować proces wykonania wcześniej zaprogramowanego elementu na maszynie CNC. Zadawali pytania i byli zainteresowani zawodem operatora obrabiarek CNC.

 

Zdj. 2 Wizyta w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu

 

 

 

 

 

zobacz także:

https://www.youtube.com/watch?v=XXPdqY6H3s0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=xFm4ysDZ6tI&feature=youtu.be
 


1.10.2013

Oparcie na starcie...

Lepsze kwalifikacje potwierdzone certyfikatem, praktyki w biurze konstrukcyjnym, opanowanie technicznego języka angielskiego, tablety dla szkół – to tylko część korzyści, jakie daje udział w projekcie "Zawodowy Start w przyszłość" realizowany przez powiat kluczborski. Uczestniczy w nim młodzież z ZSP nr 2 i ZSL-T...
 


26.07.2013

Protokół spisany w związku z wyborem wykonawcy na Catering-przygotowanie i dostarczenie posiłków na zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu „Zawodowy start w przyszłość”.

 

W załączeniu:

Protokół

 


15.07.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6 dotyczące ustalenia wartości zamówienia pn: Catering-przygotowanie i dostarczenie posiłków na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu pn: „Zawodowy start w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiat Kluczborski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie i dostarczanie posiłków
(w zestawach) w ramach projektu pn: „Zawodowy Start w przyszłość” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.

 

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Projekt umowy

 


21.02.2013

Harmonogram zajęć projektu „Zawodowy start w przyszłość"

 

harmonogram

 


 

13.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 na zakup i dostawę sprzętu w ramach projektu pn: „Zawodowy Start w przyszłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiat Kluczborski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu w ramach projektu pn: „Zawodowy Start w przyszłość” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.


W załączeniu:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Projekt umowy

 


 

25.10.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 na aktualizację oprogramowania Autodesk Design Academy w ramach projektu pn: "Zawodowy Start w Przyszłość" »

 

formularz ofertowy

 


 

23.10.2012

INFORMACJA O PROJEKCIE

Powiat Kluczborski realizuje projekt pn: „Zawodowy Start w Przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną w okresie od października 2012r. do czerwca 2014r. zajęcia pozalekcyjne dla 40 uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie kluczborskim. Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice z 2 Szkół z terenu Powiatu Kluczborskiego tj. z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych oraz z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kluczborku.

Celem projektu jest między innymi:

  1. umożliwienie zdobycia atrakcyjnych na rynku pracy kwalifikacji w zakresie projektowania i konstruowania CAD/CAM oraz programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC wraz z uzyskaniem certyfikatu ECDL Auto Cad;

  2. podniesienie znajomości języków obcych w zakresie stosowania terminologii technicznej w oparciu o normy europejskiej, a także

  3. zapewnienie uczniom/ uczennicom rozwoju umiejętności społecznych, emocjonalnych i życiowych oraz wybór przyszłej drogi edukacyjnej bądź zawodowej poprzez zajęcia oparte na efektywnym programie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Natomiast dzięki zajęciom praktycznym, które obejmują 15 godzin praktyki dla każdej z grup w biurze konstrukcyjnym a także dzięki wyjazdowi edukacyjnemu do CKP we Wrocławiu, który będzie połączony z zajęciami w doskonale wyposażonej pracowni CNC oraz wizytą studyjną w nowoczesnej firmie produkującej najnowsze obrabiarki CNC - uczestnicy projektu poznają rozwiązania stosowane w przemyśle przez co podsumują i ugruntują swoją wiedzę w zakresie przemysłowego wykorzystania technik CAD/CAM i CNC.

Przedmiotem projektu jest między innymi przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w okresie od października 2012 r. do czerwca 2014 r. w następujących zakresach tematycznych:

CZĘŚĆ I. PROJEKTOWANIE W AUTOCAD – ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE Z EGZAMINEM ECDL W ZAKRESIE GRAFIKI WEKTOROWEJ AUTOCAD.
Zajęciami objęte będą 4 grupy 10 osobowe w wymiarze 110 godzin na grupę. Łączna liczba godzin w okresie realizacji projektu wynosi 440 godzin lekcyjnych. Program nauczania obejmować będzie między innymi zastosowanie grafiki wektorowej 2D i 3D tzn. obsługa interfejsu użytkownika, idea warstw, szablonów, stylów, bloków z atrybutami, narzędzia zmiany i rysowania precyzyjnego, tworzenie i modyfikacja obiektów, tworzenie własnych projektów. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku.

CZĘŚĆ II. PROGRAMOWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC.
Zajęcia obejmować będą 45 godzin na grupę dla 4 grup po 10 osób w okresie do czerwca 2014 r. Łączna liczba godzin w okresie realizacji projektu wynosi 180 godzin lekcyjnych.

Ramowy program nauczania: technologiczne przygotowanie procesu obróbczego, wypracowanie programu komputerowego CAD/CAM, realizacja programu na obrabiarce CNC. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku.

CZĘŚĆ III. JĘZYK ANGIELSKI W ZASTOSOWANIACH TECHNICZNYCH.
Szkolenie obejmuje 40 godzin zajęć pozalekcyjnych na grupę i obejmować będzie 4 grupy 10 - cio osobowe w okresie do czerwca 2014 r. Łączna liczba godzin w okresie realizacji projektu wynosi 160 godzin lekcyjnych.
Program nauczania obejmuje nazewnictwo maszyn i urządzeń, procesów obróbczych, części maszyn oraz umiejętność czytania dokumentacji technicznej i instrukcji. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku oraz w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku.

CZĘŚĆ IV. WARSZTATY DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO „ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”.
Szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć pozalekcyjnych na grupę. W warsztatach uczestniczyć będzie 40 uczniów w podziale na 4 grupy 10-cio osobowe w okresie do czerwca 2014r. Łączna liczba godzin w okresie realizacji projektu wynosi 80 godzin lekcyjnych.

Program zajęć: rozmowy indywidualne z uczestnikami projektu w celu rozpoznania ewentualnych problemów, treningi asertywności, umiejętności interpersonalnych i umiejętności społecznych a także obejmuje możliwości planowania przyszłości edukacyjnej i/lub zawodowej. Warsztaty odbywać się będą w godzinach popołudniowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku oraz w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku.

W ramach każdego z bloków tematycznych zaplanowany jest poczęstunek. Na potrzeby projektu zakupione zostaną łącznie 22 tablety graficzne po 11 dla każdej ze szkół oraz mobilne stanowisko szkoleniowe (laptop oraz rzutnik) dla każdej ze szkół jak również zakupiona zostanie aktualizacja istniejącego oprogramowania Auto Cad.


Koordynator projektu –
Anna Malejki Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
pok. Nr 304, tel. 77 418 52 18 wew. 172
email:
zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl

 


 

11.10.2012

REKRUTACJA - wolne miejsca

Są jeszcze wolne miejsca na zajęcia pozalekcyjne w związku z realizacją projektu „Zawodowy Start w przyszłość” »

 


 

26.09.2012

Ponowienie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2 na zakup i dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu pn: „Zawodowy Start w Przyszłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego »

 


 

18.09.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Catering-przygotowanie i dostarczenie posiłków na zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu „Zawodowy start w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego »    

 

  formularz catering

 


 

17.09.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 na zakup i dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu pn: „Zawodowy Start w Przyszłość” »

 


 

OGŁOSZENIE  O  PROJEKCIE

Powiat Kluczborski podpisał dnia 12.09.2012 r. umowę Nr POKL.09.02.00-16-030/11-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Projekt pn: „Zawodowy Start w Przyszłość” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


W ramach projektu planuje się przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla 40 uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie kluczborskim. Grupę docelowa stanowić będą uczniowie i uczennice Technikum Mechanicznego i Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Technikum w specjalności Technik Mechanik, Technik pojazdów samochodowych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie - operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, oraz mechanik precyzyjny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku.


Celem projektu jest między innymi:

  1. umożliwienie zdobycia atrakcyjnych na rynku pracy kwalifikacji w zakresie projektowania i konstruowania CAD/CAM oraz programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC wraz z uzyskaniem certyfikatu ECDL Auto Cad;

  2. podniesienie znajomości języków obcych w zakresie stosowania terminologii technicznej w oparciu o normy europejskiej, a także

  3. zapewnienie uczniom/ uczennicom rozwoju umiejętności społecznych, emocjonalnych i życiowych oraz wybór przyszłej drogi edukacyjnej bądź zawodowej poprzez zajęcia oparte na efektywnym programie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Natomiast dzięki zajęciom praktycznym, które obejmują 15 godzin praktyki dla każdej z grup w biurze konstrukcyjnym a także dzięki wyjazdowi edukacyjnemu do CKP we Wrocławiu, który będzie połączony z zajęciami w doskonale wyposażonej pracowni CNC oraz wizytą studyjną w nowoczesnej firmie produkującej najnowsze obrabiarki CNC - uczestnicy projektu poznają rozwiązania stosowane w przemyśle przez co podsumują i ugruntują swoją wiedzę w zakresie przemysłowego wykorzystania technik CAD/CAM i CNC.


Koordynator projektu –
Anna Malejki Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork
pok. Nr 304 tel. 77 418 52 18 wewn. 172

 


 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku