Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

Projekt pn: "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 10.4 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej i Szkoleniowej.

strona główna

13.06.2017

Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi polegającej na sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru na inwestycji pn: „Remont sal lekcyjnych wraz z wymianą instalacji elektrycznych i logicznych w ZSP nr 2 CKU i ZSL-T w Kluczborku oraz wykonanie zasilania do maszyny CNC w ZSP nr 2 CKU” zgodnie z posiadana dokumentacją projektową.

 

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Formularz ofertowy


 

Dokumentacja projektowa:

- branża budowlana

- branża elektryczna

(pliki spakowane w formacie .zip)

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku